Speel Quiboba met anderen of alleen

Het Quiboba taalspel is uniek, omdat het een samensmelting is van horen, zien en schrijven specifiek gericht op de basiskennis van de middelbare school. Eén van de grootste voordelen is dat je het spel zowel alleen kunt spelen als met meerdere spelers.

Twee of meer personen:

-> Verdeel de kaarten onder de spelers en zorg dat iedereen evenveel kaarten heeft. Bepaal wie er begint. Raap een kaart van je eigen stapeltje. Als je het juiste vertaalwoord kent, leg je de kaart voor je neer en neem je een nieuwe kaart. Ga zo door totdat er een kaart is waarvan je de vertaling niet kent. Geef deze kaart door aan degene die naast je zit. Deze legt de kaart onder op zijn/haar eigen stapeltje. Dan begint degene die naast je zit aan het stapeltje. Ga zo door totdat alle kaartjes gespeeld zijn.

-> De winnaar is degene die de meeste kaartjes goed heeft en dus het hoogste stapeltje voor zich heeft liggen.

Speel je het spel alleen:

Maak er dan een overhoringsspel van. Vertaal het woord dat op het kaartje staat, draai het kaartje om en controleer of je antwoord juist is.  Is je antwoord juist dan leg je dit voor je en zo stapel je alle juiste antwoorden op elkaar. Is je antwoord niet juist dan leg je het kaartje onderaan je stapeltje en oefen je opnieuw het woord.

 

Kies je taalspel

Vreemde talen